Met één druk op de knop zien wat de status van het proces is.

Snel inzicht in financiële status

Een controller of manager wil zich niet bezighouden met het vergaren van gegevens rondom een proces, maar wil met één druk op de knop zien wat de status van het proces is. Waar gaat het goed, waar moet bijgestuurd worden? Analyseren in plaats van rapportages fabriceren.

 

Organisaties passen steeds vaker een continue Plan-Do-Check-Act cyclus toe. Dit vereist dat de benodigde gegevens efficiënt worden ontsloten en real time beschikbaar zijn.

De actuele gegevens worden automatisch ingelezen en aangevuld met begrote gegevens, forecast en prognose. Zo heeft iedereen, altijd en overal, inzicht in de prestaties en voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

 

Om dat allemaal mogelijk te maken is een professionele Corporate Performance Management tool een vereiste.

 

CPMFactory levert de oplossing!