"We hebben een grote slag geslagen in het professionaliseren van het begrotingsproces..."

Leer een van onze klanten kennen: GGZ Yulius

Met CPMPlanning hebben we een grote slag geslagen in het professionaliseren van het begrotingsproces binnen Yulius. CPMFactory is al meerdere begrotingsronden voor ons een partner in management informatie voorziening.

In de Geestelijke Gezondheidszorg is grip op de begroting van essentieel belang. GGZ Yulius maakte voorheen hun begroting in meerdere Excel modellen. Door de huidige complexiteit en de wens om tot 1 model te komen is in samenwerking met CPMFactory een vertaling gemaakt van de begrotingsmethodieken. Gezien de benodigde flexibiliteit werd gekozen voor CPMPlanning, wat resulteerde in één centrale omgeving waarin FTE, declarabiliteit en opbrengstmodellen voor de diverse financieringsstromen bij elkaar komen.


Yulius schatte de kracht van CPMPlanning juist in, door de tool nog breder in te zetten. De omgeving werd uitgebreid met een prognose-model, waarmee budgetverantwoordelijk management hun prognose kan maken en kan beoordelen of de begroting op koers ligt. Tevens werden Dashboards opgesteld, waarbij in één oogopslag de begroting, de werkelijke productie en de forecast naast elkaar te analyseren zijn.