Effectieve Plan-Do-Check-Act cyclus

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) instellingen passen steeds meer een continue Plan-Do-Check-Act cyclus toe. Niet alleen is hier een cultuuromslag binnen de organisatie voor nodig, ook zal het proces veel efficiënter ingericht moeten worden.

 

De gebruikte begrotingssoftware (in combinatie met de beschikbaarheid van realisatie in datawarehouses) zal er voor moeten zorgen dat grote delen van het begrotingsproces geautomatiseerd worden. Functionaliteiten zoals meerdere forecast versies, scenario analyse, flexibele p*q modellen, working capital forecasting en treasury modellen zullen eerder normaal worden in plaats van een uitzondering. Dit is waar CPMFactory expert in is. 


We kunnen VVT instellingen op meerdere vlakken ontzorgen:

 • Volledige ontwikkeling en beheer van een Datawarehouse als centrale bron voor de sturing van de organisatie.
 • Alles in één Pakket:
  • planning
  • rolling forecast
  • RVE aansturing
  • scenario's
  • prognose
  • dashboards
 • Structuren als kostenplaatsen of kostensoorten kunnen eenvoudig zelf toegevoegd worden, zonder extra consultancy. De instelling heeft de stamgegevens zelf in beheer.
 • Eenvoudige consolidatie van de kosten en de verschillende financieringsstromen. Alles binnen één omgeving beschikbaar. 
 • Service & Onderhoud op de onderdelen die de instelling liever uit handen wil geven.