Data analyseren en rapporteren?

Gezondheidszorg en welzijnszorg: grote ziekenhuizen

Als controller in een groot ziekenhuis herken je waarschijnlijk de volgende uitdagingen:

 • Meerdere bronsystemen moeten tijdig de juiste informatie aanleveren en in één scherm geanalyseerd kunnen worden.
 • Er moet één model tot stand komen met de totale begroting voor het hele ziekenhuis.
 • Tijdgebrek speelt het essentiële begrotingsproces parten.
 • Een groot aantal betrokkenen zijn afhankelijk van elkaars input.

 

CPMFactory kan helpen om tóch elke ronde weer op tijd een correcte begroting op orde te hebben. Wat kunnen we in dit proces betekenen?

 • We zijn experts in het ontsluiten van diverse bronnen. We laten de diverse systemen met elkaar communiceren en combineren alles in één overzicht.
 • Met CPMPlanning zetten we het meest flexibele CPM product in om het proces te automatiseren.
 • We zorgen voor één omgeving, waar alle betrokkenen moeiteloos met elkaar kunnen samenwerken en real time elkaars informatie kunnen gebruiken.
 • Met ons product kan een ziekenhuis zelf stamgegevens, gebruikers en autorisaties onderhouden. Zodoende is het ziekhuis zelf in controle over het proces.

Wat levert het op?

 • Een hoge Return On Investment!
 • We winnen tijd voor zowel Planning & Control als de Zorgmanagers.
 • Een begroting die elke ronde weer op tijd en deugdelijk gerealiseerd wordt, inclusief checks and balances.
 • Het proces wordt in hoge mate vereenvoudigd en is gemakkelijk in eigen beheer te houden.
 • Krachtige visuele ondersteuning voor de cijfers.
 • We verlagen de interne werktijd, zodat deze besteed kan worden aan het analyseren van de informatie (in plaats van het vergaren van de gegevens).