Werkzaam als controller in de GGZ?

Geestelijke Gezondheidszorg

Veranderende wetgeving, complexe financieringsstromen, beperkte middelen, strikte deadlines. Het tijdig opleveren van correcte stuurinformatie is geen eenvoudig proces in de GGZ wereld.

CPMFactory neemt op meerdere vlakken de zorgen uit handen. We:

  • zijn experts in het ontsluiten van complexe bronsystemen naar een overzichtelijk datawarehouse;
  • hebben de antwoorden op de complexiteit van de diverse financieringsstromen. We zorgen ervoor dat alle informatie inzichtelijk wordt en in één oogopslag te analyseren is;
  • leveren oplossingen die simpel in eigen beheer te houden zijn. Zodat de instelling zo min mogelijk afhankelijk is van kennis van buitenaf. Wijzingen aan structuren en parameters kunnen eenvoudig zelf doorgevoerd worden;
  • bieden zowel Financials als non-Financials op een eenvoudige wijze toegang tot de informatie uit de diverse bronnen in de organisatie;
  • creëren één versie van de waarheid. Er is géén discussie meer over de betrouwbaarheid van de cijfers.

Wij onderscheiden ons door:

  • grote inhoudelijke kennis van de diverse financieringsstromen binnen de GGZ;
  • levering van de meest flexibele tool in de BI markt.. Begroting, Forecast, Actuals in één omgeving. Naar vrijheid aan te vullen met Dashboards en rapportages voor bijvoorbeeld de behandelende teams;
  • een lage 'Total Cost of Ownership';
  • snelle implementatie;
  • aandacht en partnership. De GGZ wereld is continu in verandering. Dat vereist een continue en nauwe samenwerking. Daar staan we voor!